Dynamene

Vi bygger en drifter – ett marint mätinstrument som används för att kartlägga vattenmassornas rörelser och förhållanden i havet. Den driver med strömmarna strax under vattenytan. Med jämna mellanrum loggar den sin position samt vattentemperaturen.

Vårt mål med projektet är att producera en pedagogisk resurs som lärare kan använda tillsammans med sina elever. Det kommer finnas materiallistor, byggbeskrivning samt programkod som man kan ladda ner helt gratis härifrån.

Följ oss gärna på bloggen för att hänga med på senaste nytt kring projektet!


Detta projekt är finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten genom sakanslag 1:11 inom ramen för utlysning om marin pedagogik.