Om oss

Vi är två gymnasielärare på Gullmarsgymnasiet i Lysekil på Sveriges västkust. Vi undervisar i biologi, fysik, kemi, matematik samt programmering och har tillsammans över 40 års erfarenhet av undervisning.

Vi tycker att naturvetenskap är bland det roligaste som finns och brinner för att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar. Vi har sedan våren 2016 drivit en s.k. science club där ungdomar jobbar med olika projekt på sin fritid.

Vid sidan av våra vardagliga arbetsuppgifter har vi även jobbat med att bygga naturvetenskaplig utrustning för att visa att den inte alltid behöver vara dyr eller komplicerad. Utöver detta har vi även anordnat lärarfortbildning med olika naturvetenskapliga teman.